Toegankelijkheid

NEWS

Fernand Cocq Instituut

  Eigendom van Explore.Brussels. © Pierre-Hugo Schorine.

De constructie van de bouw van scholen wordt voorzien in het stedebouwkundig programma, dat Brussel kende in de 19e eeuw. De stads- verfraaiing gaat ook over de bouwwerken van openbaar onderwijs, die deel uitmaken van een homogeen geheel in de stadsplanning van het territorium, dat Victor Besme, inspecteur der wegen (1834-1904) inwijdde, waarvan sprake in het Plan d'Ensemble pour l' Extension et l'Embellissement de l'Agglomeration bruxelloise, en maakt deel uit van de harmonieuze structuur van de stad. De architect en directeur van de Openbare werken van de gemeente Elsene, Luc Coenraets, toont zich zeer actief op het grondgebied van Elsene, onder andere bij de realisatie van scholen tussen 1870 en 1875. Hij ontwerpt de plannen van de oude gemeenteschool n° 3 en bouwt het in 1875, waarbij hij het integreert in een homogeen geheel van neoklassieke gebouwen.

Adres: 54, Voorzittersstraat, 1050 Elsene. 

Bezoek: Zaterdag 20 oktober 2018, van 10u tot 13u en van 14u tot 18u.

Bezoeken in het Nederlands: om 10u, 11u20, 14u, 15u20 en 16u40.

Bezoeken in het Engels: om 10u40, 12u, 14u40, 16u en 17u20.

Bezoeken in het Frans: om 10u20, 11u, 11u40, 12u20, 14u20, 15u, 15u40, 16u20 en 17u.

en zondag 21 oktober 2018, van 10u tot 13u en van 14u tot 18u.

Bezoeken in het Nederlands: om 10u20, 11u40, 14u20, 15u40 en 17u.

Bezoeken in het Engels: om 11u, 12u20, 15u en 16u20.

Bezoeken in het Frans: om 10u, 10u40, 11u20, 12u, 14u, 14u40, 15u20, 16u, 16u40 en 17u20.

Duur: 30 minuten.

 Tarief:  Inbegrepen in de Pas voor 1 dag of de Pas voor 2 dagen. € 10 ter plaatse.

Locatie (Map)

logo.png

Explore Brussels 2023 | Alle Rechten Voorbehouden | Onlinegeschillenbeslechting. | Respect voor privacy | GDPR

Designed with by butterfly pixel

MET DE STEUN VAN

ONZE PARTNERS

BBEA