Toegankelijkheid

0

Verantwoordelijke uitgever

Explore.Brussels VZW
Amaury DE SMET - Directeur programmering en communicatie
Luikenaarsstraat 53
1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 319 50 01
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedrijfsnummer: 0640.883.552.
Bank: BE73 0689 0808 8260 – GKCCBEBB

Web credits

De website is gemaakt door het bedrijf Butterfly Pixel (SCS Frascone Olivier)
De website wordt gehost door webheberge (SCS Frascone Olivier)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+32 (0) 471 41 50 20

Fotoverantwoording

Alle foto's op deze site zijn beschermd door het auteursrecht.
Deze foto's zijn niet vrij van rechten, voor elk gebruik dient voorafgaand de toelating worden gevraagd aan explore.brussels.

Video credits

SEBASTIEN ALOUF
Film maker/Art director/Painter/Fanzines Publisher

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+32(0)475 56 77 78

Persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. In geen enkel geval worden deze gegevens aan derden medegedeeld of verkocht.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de beheerder van een server op uw computer installeert om toe te laten gegevens met betrekking tot de internetgebruiker op te slaan wanneer deze de site bezoekt. Wij gebruiken het cookies-systeem uitsluitend om informatie op te slaan bedoeld om het surfen te vereenvoudigen. Ze dienen geenszins voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens. U kunt overigens op elk moment weigeren deze cookies te installeren en u kunt ze zelfs verwijderen. In dat geval zorgen we ervoor dat u toch ongestoord kunt blijven surfen. De looptijd van de gebruikte cookies duurt 30 dagen (taal van de site) of 12 maanden (gebruik van de site).

Links

De rechtstreeks of onrechtstreeks met deze site verbonden sites vallen niet onder de controle ervan. Bijgevolg zijn we geenszins verantwoordelijk voor de op deze sites gepubliceerde informatie. De links met externe sites worden slechts vermeld om praktische redenen en impliceren geen enkele garantie betreffende hun inhoud.

Inhoud en programma's

We bieden geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid of het correct functioneren van deze site. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar zonder zich ertoe te beperken, rechtstreekse, onrechtstreekse, bijkomstige of onvoorziene schade, derving van winst of onderbreking van de activiteit, resulterend uit de raadpleging of uit de onmogelijkheid deze site te consulteren.

Lees volgende bepalingen aandachtig. Het raadplegen van deze website veronderstelt dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkheid

explore.brussels en de instellingen die via dit systeem informatie aanbieden:
- staan geenszins in voor de juistheid, de volledigheid of de actualiteit van de informatie die via dit systeem kan worden geraadpleegd of uitgewisseld;
- wijzen elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de webpagina's van de site - met inbegrip van, maar zonder zich ertoe te beperken, elke impliciete garantie aangaande hun geschiktheid tot commercialisering of welbepaald gebruik -, of wat betreft beslissingen of handelingen die genomen of ondernomen kunnen worden door een gebruiker vertrouwend op deze informatie;
- wijzen elke garantie of verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, verbonden aan het gebruik van het systeem;
- wijzen elke garantie of verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, verbonden aan het gebruik van het systeem;
- zijn geenszins verantwoordelijk voor:
~ het aanbod van links naar andere websites;
~ de inhoud van andere websites waarmee de gebruiker in verbinding gebracht kan worden via de site van explore.brussels of voor de gevolgen van acties geïnspireerd door de inhoud van deze andere websites;
~ de gevolgen van acties geïnspireerd door de inhoud van andere websites.

Informatieverspreiding

De op deze site gepubliceerde gegevens hebben een zuiver informatief karakter en zijn niet bestemd om te worden verspreid in een jurisprudentie die er de circulatie van zou verbieden of beperken. De gebruikers dienen zich te verzekeren van het bestaan van dergelijke beperkingen en moeten zich ernaar richten.

Klachten

De gebruiker die de informatie raadpleegt in deze pagina's ziet af van om het even welke vordering, van welke aard ook, aangaande het gemaakte gebruik van de informatie aangeboden door het systeem, ongeacht of deze vordering zich richt tegen de Belgische staat of tegen enige andere instantie die de beschikbare informatie via het systeem heeft aangeboden.

Risico's

De gebruiker die de informatie op deze website raadpleegt, verbindt zich er bovendien toe elk risico inherent aan het gebruik van het systeem voor eigen rekening te nemen (en af te zien van elke vordering tegen de Belgische staat of enige andere instantie die via het systeem de beschikbare informatie heeft aangeboden), met inbegrip van elk risico aangaande de beschadiging van computers, software of gegevens door welk virus ook dat doorgestuurd of geactiveerd kon worden via het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem heeft geraadpleegd.

Commerciële aspecten

explore.brussels heeft niet tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks en in geen enkele jurisprudentie, reclame te maken of commerciële links te verbinden door middel van de webpagina's van de site.

Regeling van geschillen

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

Eventuele contradicties

Alle pagina's van deze website zijn onderworpen aan voorafgaande voorschriften. Deze voorschriften vullen de bepalingen aan die de toegang tot de website Voir et Dire Bruxelles regelen. In geval er sprake zou zijn van een tegenstrijdigheid tussen de voorafgaande bepalingen en deze die in de website van Voir et Dire Bruxelles zijn opgenomen, dan zijn het de bepalingen vermeld in deze laatste site die primeren voor de hier te regelen geschillen.

logo.png

Explore Brussels 2024 | Alle Rechten Voorbehouden | Onlinegeschillenbeslechting. | Respect voor privacy | GDPR

Designed with by butterfly pixel

MET DE STEUN VAN

ONZE PARTNERS

Explore Brussels